Vi hjälper dig!


1_longeras-300x224
Rörelse- och ridbarhetsproblem undersöks alltid med longering på bra underlag. Besiktningar likaså.


2_matta-300x224
Rullmattan används dagligen för att studera aktions- och hältproblem hos travhästar. Den är ett mycket värdefullt hjälpmedel när man vill studera hältor och rörelsestörningar i detalj.

3_rontgen-300x224
Skelettförändringar i extremiteter och rygg hittar vi med digital röntgenteknik.


4_behandl_stotvag-300x224
Muskel-och ryggskador behandlar vi i med stötvågsterapi och riktade injektioner.

5_hastgangen-300x224
Hältutredning och muskelundersökning utförs på vår långa, ljusa, avskilda hältgång. Här undersöks endast en häst i taget för att skapa en så lugn miljö som möjligt.

6_ultraljud-300x224
Muskel-, sen-, och ligamentskador undersöker vi med ultraljudsteknik av yppersta världsklass.