Inskrivningsblankett

Fyll gärna i denna blankett innan du besöker oss för att effektivisera besöket.

Betalningsansvarig

Namn

Personnummer

Adress

Telefon

Mobiltelefon

Din E-post

Hästens uppgifter

Hästens namn

Regnummer

Födelsedatum

Ras

Kön

Försäkringsbolag

Försäkringsnummer

Önskas direktreglering?


JaNej

(Ingen extra avgift för direktreglering)