Ditt besök

Det är en fördel om hästen är borstad samt att alla skor sitter bra vid besöket. Det är dock olämpligt att komma med en ny-skodd häst.

Ta med passet.

Kolla gärna med oss innan du lastar av hästen. Under vinterhalvåret utförs ofta longering i ett mycket närliggande
ridhus för att få ett bra underlag. Detta för att göra undersökningen så säker och rättvisande som möjligt.

Din besökstid är en cirkatid. Alla hästar är olika och det är omöjligt att förutse exakt besökstid.

Hästar är stora djur och kan bli farliga i ovana situationer.
Vi har begränsade utrymmen och det kan bli trångt ibland. Av säkerhetsskäl får vi inte ha barn, hundar och barnvagnar på kliniken.
Det finns ett fika-rum där barnen kan vänta. Där finns även micro om man behöver värma mat.
Vi bjuder på kaffe och te.

Skriv in din häst
Genom att skriva in din häst redan innan ankomst
effektiviserar du ditt besök.
Du hittar blanketten här >>

Sjukdomshistoria ridhäst
Ridhäst med ridbarhets – eller rörelseproblem: Skicka gärna din sjukhistoria i god tid och filma den gärna också enligt beskrivning på filmen här intill
Du hittar blanketten här >>

 


Filma hästen
Du kan även göra en film på din häst och lägga ut den på YouTube, filmen nedan visar hur du enklast gör detta.